2% z dane

Využite svoje právo na darovanie 2% z dane a nám to pomôže.

Obchodné meno, názov:  Bajlando
právna forma: občianske združenie
Sama Tomášika 39
900 31 STUPAVA
IČO: 52981002

Vyplňte formulár VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ DANE a doručte ho osobne alebo poštou na daňový úrad v mieste Vášho bydliska, najneskôr do 30. 4. 2022.


Podporte našu snahu.